AKTUALITY


VŠETKÝM ÚČASTNÍKOM  ODBORNÉHO SEMINÁRA MEDIÁTOROV, 

ktorý sme organizovali 

v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

v rámci jarného bloku ďalšieho vzdelávania mediátorov 2019 

na tému:

Intrapsychický a interpersonálny konflikt

v alternatívnom riešení konfliktov 

 

 ĎAKUJEME ZA ÚČASŤ A PODPORU

TEŠÍME SA NA ĎALŠIE STRETNUTIA S VAMI 

 

 

ROVNAKO NÁM BUDE CŤOU A POTEŠENÍM PRIVÍTAŤ NA SEMINÁROCH AJ ĎALŠÍCH MEDIÁTOROV A MEDIÁTORKY 

 

Referencie účastníkov seminára :

 

 

Termín 10. apríla 2019 – mesto KOŠICE – lektorka:

Mgr. Eva Račková, PhD.

 „ Edukačné centrum pripravuje kvalitné a užitočné semináre pre mediátorov. “

 

Termín 16. apríla 2019 -mesto ŽILINA – lektorka:

Mgr. Eva Račková, PhD.

 „ Tradične kvalitne zorganizovaný seminár s profesionálnym prístupom. Veľká vďaka milej a skúsenej lektorke Mgr. Račkovej.“

 „ Zúčastňujem sa seminárov EDUKAČNÉHO CENTRA MRS, nakoľko sú semináre na veľmi vysokej odbornej úrovni a sú prínosom po praktickej stránke.“

Termín 24. apríla 2019 – mesto BRATISLAVA – lektor:

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. 

 „ Vysoko profesionálny prístup EDUKAČNÉHO CENTRA, dobrá organizácia i lektor. Rada sa vrátim..“

 „ EDUKAČNÉ CENTRUM MIMOSÚDNEHO RIEŠENIA SPOROV na vysokej úrovni vykonáva neustále vzdelávanie mediátorov formou zaujímavých prednášok, konzultácií a poskytovania dokumentácii nevyhnutné k výkonu činnosti mediátora, špeciálne vypracované.“

 „ Odborných seminárov mediátorov sa zúčastňujem dlhé roky cez EDUKAČNÉ CENTRUM MIMOSÚDNEHO RIEŠENIA SPOROV. Hodnotím ich na veľmi vysokej profesij .úrovni. Vždy sa teším, keď vyhlásia nový odborný seminár. Je málo takých ústretových centier. “

__________________________________________________________________________________

POZOR 

POZOR – ZMENILI SME TELEFÓNNE ČÍSLO

KONTAKTUJTE NÁS NA MOBILNOM TELEFÓNNOM ČÍSLE 

0948 104 373

____________________________________

 Vážení klienti,

vzhľadom na mnohé Vaše dotazy a požiadavky, s ktorými sa na nás pravidelne obraciate, rozhodli sme sa pre Vás spustiť,  počnúc 1. januárom 2019 novú službu s názvom KLIENTSKÝ SERVIS,  v rámci  ktorej Vám ponúkame:

  • BALÍČEK: KLUB MEDIÁTOROV  –  za paušálny ročný poplatok vo výške 35,- eur Vám ponúkame: kniha mediácii vygenerovaná na Vaše meno v elektronickom formáte na príslušný kalendárny rok; sledovanie Vašich lehôt na splnenie zákonnej povinnosti mediátora zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania mediátorov počas roka; sledovanie legislatívnej úpravy týkajúcej sa výkonu činnosti mediátora a upozorňovanie na zmeny príslušnej legislatívy;  20% zľavu na nami organizované vzdelávacie podujatia s výnimkou povinného vzdelávania mediátorov v zmysle zákona o mediácii,  bezplatnú účasť na diskusnom klube mediátorov organizovaného 1 x ročne

  • BALÍČEK:  GDPR kompletné riešenie a dokumentácia nevyhnutná k výkonu činnosti mediátora špeciálne vypracovaná a zohľadňujúca individuálne podmienky Vašej mediačnej kancelárie za cenu 140,- Eur

  • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v elektronickom formáte vygenerovaná na Vaše meno v cene 10,- Eur

  • INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE  v oblasti mediácie a mentoring Vašej mediačnej činnosti – cena sa stanovuje individuálne na základe dohody

____________________________________

DŇA 5.SEPTEMBRA 2019 SPÚŠŤAME 

ĎALŠÍ AKREDITOVANÝ PROGRAM : ODBORNÁ PRÍPRAVA MEDIÁTORA

Pre koho je program určený  ? 

Program je určený pre fyzické osoby, ktoré majú záujem registrovať sa na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a vykonávať povolanie mediátora v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov .

Ak Vás program a/alebo vízia výkonu povolania mediátora registrovaného v registri mediátorov oslovila kontaktujte nás na e-mailovej adrese : edukacne.centrum.mrs@gmail.com

____________________________________

 


P r i p r a v u j e m e   p r e  V á s  

img188

 

 


INFORMÁCIA K VÝKLADU MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

K POVINNOSTI MEDIÁTORA ZÚČASTNIŤ SA

ASPOŇ JEDNÉHO ODBORNÉHO SEMINÁRA POČAS ROKA

Týmto si dovoľujeme informovať mediátorov registrovaných v registri mediátorov SR,  že v rámci konferencie uskutočnenej v dňoch 13. a 14. apríla 2018 v Modre, podali zástupcovia MSSR výklad § 10a zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, v zmysle ktorého je mediátor povinný zúčastniť sa počas roka aspoň jedného odborného seminára.

Termín ” počas roka” je vykladaný  ako 365 dní, t.zn. mediátor je povinný zúčastniť sa odborného seminára mediátorov najneskôr do 365 od svojej účasti na predošlom odbornom seminári, resp. od svojho zápisu ( v prípade novozapísaných mediátorov)  

__________________________________________________________________________________

Ďalšie informácie, aktuality, fotografie a videá môžete nájsť aj na našej facebookovej stránke dolanska.sk.

 …………………..