AKTUALITY

Milé mediátorky,

Milí mediátori,

týmto si Vás dovoľujeme pozvať na ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV , ktorý v rámci  zimného bloku povinného vzdelávania mediátorov organizujeme v súčinnosti s MSSR na tému:

“Mediácia v spotrebiteľských sporoch”,

ON-LINE formou v nasledovných termínoch:

05.12.2020

09.12.2020

Program odborného seminára :

8,30 hod. – 8,45  hod.:

Registrácia  účastníkov

 

8,45 hod. – 9.00 hod.:

Otvorenie, privítanie účastníkov,  úvod odborného seminára

 

9,00 hod. – 10,30 hod.:

I. blok odborného seminára: Spotrebiteľské právo a spotrebiteľské spory v  kontexte     legislatívy a aplikačnej praxe;  lektorka: JUDr. Lucia LORENČÍKOVÁ – advokátka

 

10,30 hod. – 10,45 hod. :

prestávka

 

10,45 hod. – 12,15 hod. :

II. blok odborného seminára:  Spotrebiteľské spory v kontexte súdnej   praxe; lektor:  JUDr. Andrej RADOMSKÝ– sudca KS Prešov

 

12,15 hod. – 12,45 hod. :

prestávka na obed

 

12,45 hod. -14,15 hod. :

III. blok odborného seminára:  Mediácia v spotrebiteľských sporoch v kontexte Zákona o mediácii; lektorka: JUDr. Renáta DOLANSKÁ –  mediátorka

 

14,15 hod. –  14,30 hod.:

prestávka
14,30 hod. – 16,00 hod. :

IV. blok odborného seminára:  Aplikačný  potenciál mediácie v oblasti ochrany spotrebiteľa; STEP: Nástroje na riešenie energetickej chudoby  a sporov v oblasti dodávky energií.  Ako správne rozumieť vyúčtovacím faktúram. lektorka: Mgr. Petra Čakovská; lektor: Mgr. Michal Kundrata  

 

 
cena seminára: 50,- €
 

V prípade, že Vás naša ponuka oslovila, môžete Váš záujem o niektorý z vyššie uvedených termínov nahlasovať na  adresu: edukacne.centrum.mrs@gmail.com

…………………………………….

Vážení klienti,

vzhľadom na mnohé Vaše dotazy a požiadavky, s ktorými sa na nás pravidelne obraciate, pokračujeme aj v roku 2020 so službou s názvom KLIENTSKÝ SERVIS,  v rámci  ktorej Vám ponúkame:

  • BALÍČEK: KLUB MEDIÁTOROV  –  za paušálny ročný poplatok vo výške 35,- eur Vám ponúkame: kniha mediácii vygenerovaná na Vaše meno v elektronickom formáte na príslušný kalendárny rok; sledovanie Vašich lehôt na splnenie zákonnej povinnosti mediátora zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania mediátorov počas roka; sledovanie legislatívnej úpravy týkajúcej sa výkonu činnosti mediátora a upozorňovanie na zmeny príslušnej legislatívy;  20% zľavu na nami organizované vzdelávacie podujatia s výnimkou povinného vzdelávania mediátorov v zmysle zákona o mediácii,  bezplatnú účasť na diskusnom klube mediátorov organizovaného 1 x ročne

  • BALÍČEK:  GDPR kompletné riešenie a dokumentácia nevyhnutná k výkonu činnosti mediátora špeciálne vypracovaná a zohľadňujúca individuálne podmienky Vašej mediačnej kancelárie za cenu 140,- Eur

  • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v pdf formáte vygenerovaná na Vaše meno v cene 10,- Eur

  • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v listinnej podobe vygenerovaná na Vaše meno v cene 20,- Eur

  • INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE  v oblasti mediácie a mentoring Vašej mediačnej činnosti – cena sa stanovuje individuálne na základe dohody

 

__________________________________________________________________________________

Ďalšie informácie, aktuality, fotografie a videá môžete nájsť aj na našej facebookovej stránke dolanska.sk.

 …………………..